วันหยุดปีการศึกษา 2556

1 ม.ค. ดชดเชยวันสิ้นปี 2554
25 ก.พ. วันมาฆบูชา
6 เม.ย. วันจักรี
8 เม.ย. ชดเชยวันจักรี
15-16 เม.ย. วันสงกรานต์
5 พ.ค. วันฉัตรมงคล
6 พ.ค. ชดเชยวันฉัตรมงคล
13 พ.ค. วันพืชมงคล
24 พ.ค.วันวิสาขบูชา
22 ก.ค.วันอาสาฬหบูชา
23 ก.ค. วันเข้าพรรษา
12 ส.ค. วันแม่
23 ต.ค. วันปิยมหาราช
5 ธ.ค. วันพ่อ
10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. วันสิ้นปี 2555