ยินดีต้อนรับ

งานการศึกษาระดับปริญญา

ตั้งแต่ปี 2555 ทางคณะแพทยศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรอีกครั้งจากครั้งสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2545 จึงทำให้ในปัจจุบันมีนิสิตแพทย์เรียนในหลักสูตรเก่าและใหม่ปนกันอยู่

นิสิตแพทย์ปี 4

เป็นหลักสูตรใหม่แล้ว

ระยะเวลา - 12 สัปดาห์ (ศัลยศาสตร์ทั่วไป 6 สัปดาห์ และศัลยแพทย์เฉพะาทาง 6 สัปดาห์)

จำนวนนิสิต - 50-52 คนต่อกลุ่ม ทั้งหมด 4 กลุ่มต่อปี เริ่มตั้งแต่ 27 พ.ค.

สายที่ผ่าน - general surgery 2 สาย สายละ 3 สัปดาห์ ตามด้วย plastic surgery, pediatric surgery, urology, colorectal surgery, neurosurgery, CVT อย่างละ 1 สัปดาห์

นิสิตแพทย์ปี 5

ยังคงเป็นหลักสูตรเก่า จนกว่าจะปีการศึกษา 2557 จึงจะเป็นหลักสูตรใหม่

ระยะเวลา - 4 สัปดาห์ เป็นสาขา Trauma 2 สัปดาห์

จำนวนนิสิต - 20-25 คนต่อกลุ่ม ทั้งหมด 3 กลุ่ม

นิสิตแพทย์ปี 6

เป็นหลักสูตรเก่า จนกว่านิสิตแพทย์ปี 4 ในขณะนี้จะเป็นปี 6 ในปี 2558

ระยะเวลา - 10 สัปดาห์

จำนวนนิสิต - 5 กลุ่ม

26 เม.ย. 56

วันหยุดปีการศึกษา 2556

1 ม.ค. ดชดเชยวันสิ้นปี 2554
25 ก.พ. วันมาฆบูชา
6 เม.ย. วันจักรี
8 เม.ย. ชดเชยวันจักรี
15-16 เม.ย. วันสงกรานต์
5 พ.ค. วันฉัตรมงคล
6 พ.ค. ชดเชยวันฉัตรมงคล
13 พ.ค. วันพืชมงคล
24 พ.ค.วันวิสาขบูชา
22 ก.ค.วันอาสาฬหบูชา
23 ก.ค. วันเข้าพรรษา
12 ส.ค. วันแม่
23 ต.ค. วันปิยมหาราช
5 ธ.ค. วันพ่อ
10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. วันสิ้นปี 2555