โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารจัดการของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นผู้บริหารสูงสุดของภาควิชาฯ นอกจากนี้ มีหัวหน้าสายที่แบ่งตามสาขาเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์อีก 11 สาย

ในแง่ของบุคลากร สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ สายวิชาการและสายสนับสนุน

ตารางออกตรวจที่ตึก ภปร.ชั้น 6 เวลา 9.00-12.00 น. (โทร 5318, 5328)
วัน แพทย์
จันทร์ สาย G3
อังคาร สาย G1
พุธ สาย G2
พฤหัส สาย G4
ศุกร์ ปลูกถ่ายอวัยวะ
สาย G1 วันคี่
สาย G2 วันคู่