ตารางหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง (หลักสูตร 5 ปี)

จันทร์ 06.30-08.00 WARD ROUND กับแพทย์ประจำบ้าน  
08.00-09.00 WARD ROUND กับอาจารย์ที่ตึกจงกลนีชั้น 1

อ.อภิชัย
09.00-12.00 OPD ที่ตึก ภปร. ชั้น 6

 อ.ศิรชัย, อ.อภิชัย,
อ.พรเทพ, อ.พูนพิศมัย
13.00-16.00 CRANIOFACIAL CLINIC ที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ตึก สก. 14 อ.นนท์
หลัง 16.00 WARD ROUND กับแพทย์ประจำบ้าน  
อังคาร 06.30-07.30 WARD ROUND กับแพทย์ประจำบ้าน  
07.30-08.30 WARD ROUND กับอาจารย์ที่ตึกจงกลนีชั้น 1 อ.ศิรชัย
08.30-16.00 ผ่าตัด ตึกสิรินธร ชั้น 2 / ตึก สก.ชั้น 7 (ถ้ามี)  
หลัง 16.00 WARD ROUND กับแพทย์ประจำบ้าน  
พุธ 06.30-07.30 WARD ROUND กับแพทย์ประจำบ้าน  
07.30-09.00 INTERESTING CASES (LECTURE AND CONFERENCE) อ.ศิรชัย
09.00-12.00 OPD ที่ตึก ภปร. ชั้น 6 อ.ประยุทธ, อ.อภิชัย,
อ.พรเทพ, อ.พูนพิศมัย
13.30-16.00 JOURNAL CLUB (ทุกสัปดาห์ที่ 1, 2, 4 ของทุกเดือน ห้องประชุมหน่วยฯ)
CRANIOFACIAL CONFERENEC (ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
ห้องประชุมศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ตึก สก. 14)
CADAVERIC DISSECTION  ทุก 2 เดือน
อ.อภิชัย
อ.นนท์
หลัง 16.00 WARD ROUND กับแพทย์ประจำบ้าน  
พฤหัสบดี 06.30-08.00 WARD ROUND กับอาจารย์ อ.ประยุทธ
08.00-09.00 COLLECTIVE REVIEW (ถ้าไม่มี  WARD ROUND กับอาจารย์) อ.ประยุทธ
09.00-16.00 ผ่าตัด ตึกสิรินธร ชั้น 2 / ตึก สก.ชั้น 7 (ถ้ามี)  
หลัง 16.00 WARD ROUND กับแพทย์ประจำบ้าน  
ศุกร์ 06.30 – 08.00 WARD ROUND กับแพทย์ประจำบ้าน  
09.00-10.00 WARD ROUND กับอาจารย์ อ.จรัญ, อ.นนท์
10.00-12.00 PLASTIC SURGERY CONFERENCE ที่ห้องประชุมหน่วยฯ อาจารย์ทุกท่าน
13.00-16.00 ผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดเล็ก ตึก ภปร. ชั้น 5 ตามตารางเวร
หลัง 16.00 WARD ROUND กับแพทย์ประจำบ้าน  
เสาร์ ช่วงเช้า WARD ROUND กับแพทย์ประจำบ้าน  
อาทิตย์ ช่วงเช้า WARD ROUND กับแพทย์ประจำบ้าน  

หมายเหตุ กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ ให้ประสานงานกับหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน