พี่ๆน้องๆศัลยแพทย์ตกแต่ง จุฬา

Alumni Party 2011

ในปีนี้ทางหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง จุฬาลงกรณ์  อันเป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาให้แก่พวกเราทุกคนจะครบรอบ 29 ปี  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลนี้ไปพร้อมกับงานสังสรรค์ศิษย์เก่าศัลยแพทย์ตกแต่งจุฬาฯ ประจำปี [Chula Plastic Surgery Alumni Night the 29th Anniversary; 17 December 2011] ศัลยศาสตร์ตกแต่งจุฬาฯ รุ่นที่ 3, 13 และ 23 จึงได้จัดงาน CUPS Alumni  night  2011 ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554  เวลา 18.00 - 23.00 น. ณ  โรงแรมดุสิตธานี ห้องศาลาแดง กำหนดการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงานขอความร่วมมือทุกท่านยืนยันการมาร่วมงาน ติดต่อคุณสมนึก (เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง) เบอร์โทรศัพท์ 02-2564120,
E- mail: [email protected]  

***ค่าบัตรท่านละ 1,000 บาท

Download

Dusit Hotel Map