รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - ศิษย์เก่า

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าศัลยแพทย์จุฬา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน "Alumni ศัลยศาสตร์จุฬาฯ" ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 20.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ตึกทาวเวอร์วิง ชั้น 4 Ambassador City Jomtien Pattaya

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าศัลยแพทย์จุฬา 2560

ประกาศเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2560