รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - นิสิตแพทย์

การเปลี่ยนแปลง Rotation ของ Extern

ในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ทางภาควิชาฯได้จัดให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (extern) ไม่มีการผ่านศัลยศาสตร์เฉพาะทางภายในคณะฯ โดยจะเปลี่ยนให้เป็นการออกไปศึกษาและปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางภาควิชาฯ

ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2552

ข่าวทั้งหมด

1 ธ.ค. 2552
การเปลี่ยนแปลง Rotation ของ Extern