รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - ทั่วไป

งานแสดงมุทิตาจิตแด่รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องบรรยายพาหุรัด ชั้น 1 ตึกสิรินธร

งานแสดงมุทิตาจิตแด่รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ

กำหนดการ

  • เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน
  • เวลา 13.20 น. กล่าวเปิดงาน โดย รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
  • เวลา 13.30 น. ปาฐกถา "ชุบ โชติกเสถียร" โดย รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ
  • เวลา 14.00 น. Slide Presentation โดย หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
  • เวลา 14.15 น. ร่วมรดน้ำแสดงมุทิตาจิต

ประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560