รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - ทั่วไป

มุฑิตาจิต 74 ปีอาจารย์บรรเทอง

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีขอเรียนเชิญชาวคณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาส "อายุวัฒนมงคล 84 ปี รศ.นพ.บรรเทอง รัชตะปีติ" ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องบรรยายพาหุรัด ชั้น 1 ตึกสิรินธร

อายุวัฒนมงคล 84 ปี รศ.นพ.บรรเทอง รัชตะปีติ

กำหนดการ

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 13.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

เวลา 13.30 น. ปาฐกถา โดย รศ.นพ.บรรเทอง รัชตะปีติ

เวลา 14.00 น. ร่วมรดน้ำแสดงมุทิตาจิต

ประกาศเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560