รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - แพทย์ประจำบ้าน

ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ

ภาควิชาฯจะจัดงานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ และปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านที่กำลังจะจบ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพาหุรัด ตึกสิรินธร ชั้นล่าง

ประกาศเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2555