รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - ทั่วไป

การประชุม NAT 2012 ประสาทศัลยศาสตร์

NAT 2012 update (neurosurgery)

งานจัดวันที่ 30 เมษายน-2 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 229/1, 230/1 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาลและบุคคลทั่วไป

งานนี้จัดโดย หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุนทรี สรสนิธ โทรศัพท์ 0-2256-4105 มือถือ 08-7719-8330

Download แผ่นพับและใบสมัคร

ประกาศเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2555