รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - ทั่วไป

เชิญเสนอชื่ออธิการบดีรอบแรก

ขอเชิญคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายปฏิบัติการ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับไม่ต่อกว่า P7 หรือเทียลเท่า ไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "อธิการบดี" (พ.ศ. 2555-2559) รอบแรก วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00-15.00 น. ตึกอานันทมหิดล

ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2554