รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - ทั่วไป

งานปีใหม่ภาควิชาฯ 2555

ถึงเวลาแห่งความสุขอีกแล้ว ต้อนรับปีใหม่ ฮ่า ฮ่า ฮ่า 2555

New Year 2012, Department of Surgery, Chulalongkorn

ขอเชิญชาวศัลยกรรมทั้งหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ มาร่วมงานปีใหม่และกีฬาสีกับเรา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

กำหนดจัดงานปีใหม่ 2555 ภาควิชาศัลยศาสตร์

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554
 • เวลา 10.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระ ณ ตึกวชิรญาณวงศ์
 • เวลา 14.00 น.-17.00 น. แข่งขันกีฬาสี ณ สนามหญ้าระหว่างตึกอาทรและตึกปัญจมราชินี
  ทีมกีฬาสีมี 4 ทีม ได้แก่
  ทีมที่ 1-สีชมพู: ฝ่ายแพทย์ได้แก่ หน่วย G1, Plastic, Uro โดย รศ.นพ.อภิชัย เป็นพ่อสี
  ทีมที่ 2-สีฟ้า: ฝ่ายแพทย์ได้แก่ หน่วย G2, Ns, Ped, CVT โดย ยังไม่มีพ่อสี*
  ทีมที่ 3-สีม่วง: ฝ่ายแพทย์ได้แก่ หน่วย Colorectal, G3, G4 โดย อ.นพ.สุภกิจ เป็นพ่อสี
  ทีมที่ 4-สีเขียว: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

แต่ต้องขอเรียนให้ทราบว่า ปีนี้งดงานเลี้ยงกลางคืนนะขอรับ

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงตักบาตรร่วมกับคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ เวลา 6.00 น ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารแพทยพัฒน์ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านคล้องบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

อรุณ โรจนสกุล

ณ ร้านอาหารสมบูรณ์ (จามจุรีสแควร์ ชั้น 1) เวลา 11.30-13.00 น.
ทางภาควิชาฯขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.อรุณ โรจนสกุล ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณและรับรางวัลแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2554 ของสมาคมศัลยแพทย์นานาชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ และงานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชาฯ
โดยโปรดแจ้งชื่อที่ คุณนัญจา ภายในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 เพื่อรวบรวมจำนวนผู้ร่วมงานและดำเนินการจองต่อไป

ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2554