รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - แพทย์ประจำบ้าน

ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน

ทางภาควิชาฯกำหนดจัดงานปฐมนิเทศสำหรับแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษาหน้า 2554 และปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านที่กำลังจะจบการฝึกอบรมในปีนี้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น ห้องประชุมเฉลี่ย ตึกสิรินธรชั้นล่าง

จึงขอเรียนเชิญแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์เข้าร่วมงานในพิธีดังกล่าว

หมายเหตุ - ในภาคเช้าของวันเดียวกัน จะมีการปฐมนิเทศสำหรับแพทย์ประจำบ้านทั้งหมดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโดยทางโรงพยาบาล

ประกาศเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2554