รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - แพทย์ประจำบ้าน

ปรับเพิ่มค่าเวร

ขอประกาศข่าวดีสำหรับแพทย์ประจำบ้านทุกท่าน ขณะนี้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มีคำสั่งให้เพิ่มค่าเวรของแพทย์ประจำบ้านทั้งหมด จาก 1,800 เป็น 3,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป นับเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากก่อน และไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ข่าวร้ายก็คือ ทางหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ มีคำสั่งให้งดจ่ายค่าเวรเฉพาะแพทย์ประจำบ้านของหน่วย เนื่องจากความบกพร่องในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2548